Fellesskap og godt bomiljø i kvartalet

Vi bygger ikke bare boliger, vi skaper et helt nytt nabolag.

Livet i Skårersletta Kvartal blir både trygt og komfortabelt. Stor felles hage i det indre gårdsrommet og trivelige forretninger og kaféer ut mot miljøgaten på bakkeplan. Her blir det alt som skal til for godt felleskap og hyggelig sosialisering.

Grønne og bilfrie uterom

Bebyggelsen vil utgjøre en urban kvartalsstruktur med et privat indre gårdsrom. Uteområdet vil ha moderne lekeapparater, flere benker og grillplasser - et grønt og trygt lekeområde for små og store barn. Hageanlegget skal beplantes med utvalgte trær og blomster. Spesielt ser vi frem til at magnolialunden skal blomstre!

parkliv

Det blir etablert parkeringskjellere i bygningene, slik at kvartalets grønne uterom blir helt skjermet for biltrafikk. Kjellerparkering og heis direkte opp til leiligheten er praktisk både for pendlere og alle andre som ønsker seg isfri bil på vinteren. Det blir selvfølgelig også rikelig med sykkelparkeringer.

Kvartalslivet skal bli godt å leve!

 

Hva er egentlig et kvartal?

Kvartal er en betegnelse på et tomteområde eller en bebyggelse, gjerne firkantet, avgrenset av omkringliggende gater. De fleste byer er satt sammen av kvartaler som varierer i størrelse og form.

Byer som er planlagt fra grunnen av har som oftest et gatenett som avgrenser rektangulære kvartaler, eller en radiær plan med gater som stråler ut fra en sentral plass. Rutenettet ble introdusert i norsk byplanlegging under kong Christian IV. I Christiania og Kristiansand ble gatene trukket opp slik at gatene krysser hverandre i rett vinkel. I dag kalles disse byområdene for kvadraturen på grunn av gatenes rutemønster.


Flotte utearealer for unge og gamle